En hälsosam livsstil består av goda vanor

Forskning visar tydliga samband mellan vår livsstil och risken för att utveckla en rad folksjukdomar. Forskningen visar också att vi genom ganska små förändringar kan ge oss själva bättre förutsättningar. Redan en halvtimmes promenad om dagen eller en bensträckare på två till tre minuter i halvtimmen gör skillnad.

Vår livsstil utgörs av våra vanor och de val vi gör i vardagen.

Grundläggande för livsstilen är att det är någonting vi själva har möjlighet att välja och därmed också kan förändra.

Börja med en ny vana

Att ändra hela sin livsstil är en stor utmaning, men att börja med en ny vana känns överkomligt för de flesta.

En god vana leder ofta till nästa.

För att kunna ändra på din livsstil, eller börja med nya goda vanor, behöver du kunskap och motivation.

Här kan du läsa om några områden som påverkar din hälsa:

För våra medlemmar har vi tagit fram Tematräffar Sömn, läs mer här:

Vårdcentralens råd räddade Karl-Eriks hjärta

Genom enkla livsstilsråd kunde Sollentunas vårdpersonal minska dödligheten i hjärtinfarkt med 70 procent. Detta enligt en studie som följt patienterna under 20 år.

Genom enkla livsstilsråd kunde Sollentunas vårdpersonal minska dödligheten i hjärtinfarkt med 70 procent. Detta enligt en studie som följt patienterna under 20 år.

Hälsans stig

Riksförbundet HjärtLung står bakom konceptet Hälsans stig i Sverige. På Hälsans stig kan alla promenera. Hitta en Hälsans stig nära dig!

Riksförbundet HjärtLung står bakom konceptet Hälsans stig i Sverige. På Hälsans stig kan alla promenera. Hitta en Hälsans stig nära dig!