Regelbunden motion bäst för hälsan

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom eftersom motion och fysisk aktivitet påverkar bakomliggande riskfaktorer.

Det som sker vid fysisk aktivitet och motion är att:

  • blodtrycket sjunker
  • kroppens känslighet för insulin förbättras
  • blodsockernivåerna sjunker.

Fysisk aktivitet kan i viss mån också bidra till förbränning av stresshormoner. Minskad depression och ångest kan också kopplas samman med fysisk träning.

Rekommendation för fysisk aktivitet

De svenska rekommendationerna för fysisk aktivitet följer de från WHO som bland annat innebär att alla vuxna rekommenderas vara fysiskt aktiva sammanlagt minst 150 minuter per vecka av minst måttlig intensitet (vid hög intensitet rekommenderas 75 minuter per vecka).

Det är även viktigt att motverka långa perioder av stillasittande, eftersom stillasittande i sig är en riskfaktor för hälsan, även bland personer som i övrigt är fysiskt aktiva. 

Det spelar inte så stor roll vad du gör. Välj den form som du tycker är roligast. Kanske raska promenader, cykling, dans, stavgång, skidåkning, simning, golf eller tennis? Hitta något som tilltalar dig.

Vardagsmotioner mera

Glöm inte förutom dina tre pass att vardagsmotionera. Det är det man brukar kalla det när man går i trappor i stället för att ta rulltrappa/hiss, kanske promenerar en del av sträckan till jobbet, tar en promenad på lunchen när man ändå ska ut, cyklar till affären i stället för att ta bilen om man kan etc.

Vardagsmotionen är viktigare än man kan tro, både för vikten och välbefinnandet.

För att förebygga en hjärthändelse

Vid etablerad hjärtkärlsjukdom krävs regelbunden anpassad fysisk träning för att uppnå mortalitetsminskning. Regelbunden fysisk träning inom hjärtrehabilitering är en verksam åtgärd som sänker mortaliteten med 26 procent. Konditionsträning 3-5 gånger per vecka och muskulär motståndsträning 2 ggr/veckan.

Källa: fyss.se och Folkhälsomyndigheten.