Regelbunden motion bäst för hälsan

Fysisk aktivitet har en skyddande effekt för hjärt-kärlsjukdom eftersom motion och fysisk aktivitet påverkar bakomliggande riskfaktorer.

Det som sker vid fysisk aktivitet och motion är att blodtrycket sjunker, kroppens känslighet för insulin förbättras och blodsockernivåerna sjunker. Fysisk aktivitet kan i viss mån också bidra till förbränning av stresshormoner. Minskad depression och ångest kan också kopplas samman med fysisk träning.

30 minuter, 3 gånger per vecka

En halvtimme tre gånger i veckan där man håller 50-70 procent av sin maxpuls är rekommendation från "Livsstilsmottagningen" på Karolinska universitetssjukhuset. Dessutom bör man ha någon form av "låggradig fysisk aktivitet" en halvtimme varje dag, som till exempel en promenad.

  • Det spelar inte så stor roll VAD du gör. Välj den form som du tycker är roligast. Kanske raska promenader, cykling, dans, stavgång, skidåkning, simning, golf eller tennis? Hitta något som tilltalar dig.
  • Det är viktigt att du tycker det är roligt för annars är det lätt att man hoppar över något pass och innan man vet ordet av har man slutat helt.
  • Det är också viktigt att du inte tar för hårt i början, så att du sedan tänker på motionspasset som någonting oerhört jobbigt och därför inte fortsätter. Vi känner alla igen oss.

Vardagsmotioner mera

Glöm inte förutom dina tre pass att vardagsmotionera. Det är det man brukar kalla det när man går i trappor i stället för att ta rulltrappa/hiss, kanske promenerar en del av sträckan till jobbet, tar en promenad på lunchen när man ändå ska ut, cyklar till affären i stället för att ta bilen om man kan etc.

Vardagsmotionen är viktigare än man kan tro, både för vikten och välbefinnandet.

Forskningen säger:

Fysisk aktivitet som överskrider 4 200 KJ per vecka, ungefär 1000 kcal/vecka. till exempel regelbundna, raska promenader mer än tre timmar per vecka kompletterat med mer ansträngande motion minskar risken att insjukna med cirka 20 procent för män och 30-40 procent för kvinnor.

Sekundärprevention:

Vid etablerad hjärtkärlsjukdom krävs regelbunden anpassad fysisk träning för att uppnå mortalitetsminskning. Regelbunden fysisk träning inom hjärtrehabilitering är en verksam åtgärd som sänker mortaliteten med 26 procent. Konditionsträning 3-5 gånger per vecka och muskulär motståndsträning 2 ggr/veckan.

Källa: fyss.se