Högt blodtryck

Ofta ger inte högt blodtryck några symtom, men om blodtrycket är riktigt högt kan det orsaka yrsel, huvudvärk och trötthet. Det är viktigt att hålla koll på blodtrycket eftersom ett för högt blodtryck ökar risken att drabbas av allvarliga sjukdomar. Blodtrycket ska helst vara under 140/90 mm Hg (millimeter kvicksilver). 

Detta händer i kroppen när blodtrycket är högt

Både blodkärl, hjärta, hjärna och njurar påverkas på ett negativt sätt när blodtrycket är högt eftersom det blir ett ökat tryck i ett slutet system.

Kärlväggarna förtjockas och blir stelare, hjärtat måste jobba hårdare och njurarna försämrar sin filtrationsförmåga.

Orsak till högt blodtryck

Ofta är det flera faktorer som bidrar till det höga blodtrycket. Ärftlighet, övervikt, stress, för lite fysisk aktivitet, osunda matvanor och hög alkoholkonsumtion kan bidra till ett högt blodtryck.

Blodtrycksmätning

Blodtrycket mäts i millimeter kvicksilver (mmHg) och ska helst vara under 140/90 mm Hg.

Den första siffran anger trycket när blodet pumpats ut från den vänstra hjärthalvan, det som kallas det systoliska blodtrycket.

Den andra siffran anger trycket när hjärtat vilar, mellan varje hjärtsammandragning och benämns diastoliskt blodtryck.

Idag finns många blodtrycksmätare som kan användas för att mäta blodtrycket på egen hand. De är av olika kvalitet och en rekommendation är att köpa mätaren på apoteket. De som köper en egen mätare bör se till att någon inom vården mäter blodtrycket (helst manuellt) första gången för att se att värdet stämmer överens med den egna mätaren.

Blodtrycket kan enkelt mätas av en sjuksköterska på vårdcentralen.

Behandling av högt blodtryck

Beroende på blodtrycksnivå och eventuell förekomst av andra riskfaktorer för kranskärlssjukdom rekommenderas förändring av levnadsvanor (om aktuellt), samt medicinering.

Faktorer som kan sänka blodtrycket är sunda matvanor, mer fysisk aktivitet och att den som röker får hjälp med att sluta röka. Att få hjälp med att ändra sina levnadsvanor skall alltid ingå i behandlingen.

Det finns en rad olika verksamma läkemedel som hjälper vid högt blodtryck.

Var aktiv och fråga din läkare

Att du som patient är delaktig i din behandling och vet hur dina läkemedel verkar och varför du ska ta dem ökar dina chanser att nå ett bra resultat och därmed också minska risken för komplikationer.

Om du blir ordinerad läkemedelsbehandling för högt blodtryck är följande frågor bra att få svar på:

  • Hur fungerar läkemedlet?
  • Vad finns det för tänkbara biverkningar av läkemedlet?
  • När och hur bör jag ta medicinen?
  • Finns det något annat läkemedel som kan påverkas av blodtrycksmedicinen?

Ovanstående text är faktagranskad av Karin Manhem, överläkare och professor i medicin vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Catrin Henriksson, sjuksköterska, klinisk lektor, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper.