När är blodtrycket för högt?

Diagnosen högt blodtryck ställs om blodtrycket är:

  • 140 över 90 mmHg eller högre när det mäts i vården.
  • 135 över 90 mmHg vid upprepade korrekta mätningar i hemmet.

Ett normalt blodtryck hos en vuxen är ungefär:

  • Ett övertryck på mellan 110 och 130 mmHg.
  • Ett undertryck under 80 mmHg.

Blodtrycket kan variera från person till person och även över dygnet. Oftast är blodtrycket högre på morgonen och sjunker mot kvällen för att sedan bli som lägst under natten. 

Blir blodtrycket lägre när det är varmt?

Ja, det verkar faktiskt som om blodtrycket generellt blir lägre när det är varmt ute. Förmodligen beror det på att kärlen vidgar sig i värmen och därmed behöver hjärtat mindre kraft för att pumpa ut blodet.

Klicka här för att gå tillbaka till Lilla blodtrycksskolan »