Regional statistik mörkertalet

I dag lever ungefär 430 000 svenskar med förmaksflimmer. Av dem har runt 330 000 fått sin diagnos medan uppskattningsvis drygt 100 000 fortfarande är oupptäckta. De är vad som kallas mörkertalet. Det finns också stora skillnader mellan regionerna när det kommer till hur väl de lyckas med att hitta förmaksflimmer. I tabellen kan du se hur stort mörkertalet är i din region.