Varför ökar blodtrycket när vi blir äldre?

Högt blodtryck är en vanlig hälsorisk som påverkar många människor över hela världen. Det finns flera faktorer som kan påverka blodtrycket, inklusive ålder och kön. 

Det är naturligt att blodtrycket ökar när vi blir äldre. Blodtrycket börjar öka redan i medelåldern och när vi blir äldre får de flesta av oss ett högre blodtryck.

Högt blodtryck för dig över 70 år

Åldern är som sagt en viktig faktor när det gäller högt blodtryck. Risken för högt blodtryck ökar vanligtvis med åldern.

Detta beror på att blodkärlen blir stelare med åldern och hjärtat behöver arbeta hårdare för att pumpa blodet runt kroppen. Äldre personer kan också ha andra hälsoproblem som påverkar blodtrycket, såsom höga kolesterolnivåer eller hjärtsjukdomar.

Vid 70 års ålder och äldre är högt blodtryck som vanligast. Det har även visat sig enligt forskning att varannan man i 60 års ålder har haft högt blodtryck utan att veta om det.

Högt blodtryck bland pensionärer kan leda till allvarliga komplikationer, såsom stroke eller hjärtattacker. Därför är det viktigt att du som pensionär övervakar ditt blodtryck regelbundet och vidtar åtgärder för att förebygga eller behandla högt blodtryck.

Läs mer om högt blodtryck 

Normalt blodtryck för män

Normalt blodtryck hos vuxna män är vanligtvis 130/80 mmHg eller lägre. Men det är viktigt att notera att blodtrycket kan variera beroende på personens ålder, hälsa och livsstil.

Normalt blodtryck för kvinnor

Normalt blodtryck hos vuxna kvinnor är också vanligtvis 130/80 mmHg eller lägre. Kvinnor kan dock uppleva högre blodtryck under graviditet eller klimakteriet.

Det är viktigt att notera att dessa siffror är generella riktlinjer och att blodtrycket kan variera beroende på en persons hälsa och livsstil. Om man har högt blodtryck är det viktigt att tala med en läkare för att fastställa rätt behandling.