Prata blodtryck som ett proffs!

Inom vården används ofta många ord som vi vanliga människor kanske inte har koll på. Här kan du lära dig att prata högt blodtryck som ett proffs

ACE-hämmare: 

läkemedel som sänker blodtrycket genom att minska nivåerna av angiotensin 2 som gör att blodkärlen drar ihop sig.

Ambulatorisk blodtrycksmätning:

ett annat ord för 24-timmars mätning av blodtrycket i hemmiljö.

ARB: 

läkemedel som fungerar på liknande sätt som ACE-hämmare genom att blockera effekten av angiotensin 2 och därmed vidga blodkärlen.

Betablockerare: 

läkemedel som motverkar adrenalin och noradrenalin, två stresshormon som bidrar till att blodtrycket ökar.

Diastoliskt tryck:

det undre värdet när du mäter blodtrycket, när hjärtat slappnar av.

Diuretika: 

läkemedel som ökar produktionen av urin för att minska mängden vätska i kroppen, vilket i sin tur sänker blodtrycket.

Essentiell hypertoni: 

högt blodtryck som inte kan förklaras av en enskild faktor.

Glycyrrhetininsyra: 

den ingrediens i lakrits som hos en del personer bidrar till ökat blodtryck.

Hypertoni: 

medicinsk term för högt blodtryck.

Kalciumflödeshämmare:

läkemedel som minskar mängden kalcium som når muskelcellerna, vilket får musklerna i blodkärlen att slappna av, vilket i sin tur vidgar blodkärlen.

Primär hypertoni: 

samma sak som essentiell hypertoni.

Sekundär hypertoni: 

blodtryck som uppstår på grund av annan sjukdom eller läkemedelsbehandling.

Systoliskt tryck: 

det övre värdet när du mäter blodtrycket, det tryck som uppstår när hjärtat drar ihop sig och tömmer sig på blod.

”Vitrockseffekten”: 

när patienten får ett högre blodtryck på grund av att mätningen görs av en läkare eller på sjukhus.

Klicka här för att gå tillbaka till Lilla blodtrycksskolan »