När är blodtrycket för högt?

Blodtrycket kan variera från person till person och även över dygnet. Oftast är blodtrycket högre på morgonen och sjunker mot kvällen för att sedan bli som lägst under natten.

Högt blodtryck 

Högt blodtryck, eller hypertoni, kan orsakas av flera faktorer, inklusive hög stressnivå, övervikt, rökning, högt saltintag och en stillasittande livsstil. Högt blodtryck ger oftast inga symtom och kan därför gå oupptäckt under lång tid. 

Högt blodtryck ställs om blodtrycket är:

  • 140 över 90 mmHg eller högre när det mäts i vården.
  • 135 över 90 mmHg vid upprepade korrekta mätningar i hemmet.

Läs mer om högt blodtryck 

Normalt blodtryck 

Ett normalt blodtryck hos en vuxen är ungefär:

  • Ett övertryck på mellan 110 och 130 mmHg.
  • Ett undertryck under 80 mmHg.

Lågt blodtryck 

Lågt blodtryck, eller hypotoni, kan leda till symtom som yrsel, trötthet och svimning. Det kan bero på flera faktorer, som exempelvis hjärtsjukdomar, hormonella störningar eller mediciner. I vissa fall kan lågt blodtryck vara normalt för en individ, men om det orsakar symtom kan det behöva behandlas.

Blir blodtrycket lägre när det är varmt?

Ja, det verkar faktiskt som om blodtrycket generellt blir lägre när det är varmt ute. Förmodligen beror det på att kärlen vidgar sig i värmen och därmed behöver hjärtat mindre kraft för att pumpa ut blodet.

Klicka här för att gå tillbaka till Lilla blodtrycksskolan »