Vår forskning gör nytta i vardagen

Vi följer regelbundet upp olika forskningsprojekt som vi gett anslag till genom reportage i vår medlemstidning Status. Här berättar vi på lätt tillgängligt sätt för medlemmar och bidragsgivare hur de pengar vi satsar på forskning används.