Beviljade forskningsansökningar 2017

Effekter av e-cigarettrökning på luftvägar och lungor

Magnus Lundbäck, leg. läkare, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, 195 000 kronor

Screening for Atrial Fibrillation in Patients with Pulmonary Embolism Study (SAFE-PE)

Emma Svennberg, specialistläkare internmedicin, Karolinska institutet, Danderyds sjukhus, 105 000 kronor

Fysioterapeutledd hjärtrehabilitering på distans  

Camilla Sandberg, specialist fysioterapeut, Umeå universitet, 177 000 kronor

Pulmonella- och kardiovaskulära effekter av exponering för vedrök

Ala Muala, läkare Umeå universitet, 148 000 kronor

Biomarkörer för vävnadsnedbrytning vid tuberkulos

Christer Larsson, fil. Dr, forskarassistent, Umeå universitet, 258 000 kronor

Hur hjälper man vuxna med medfödda hjärtfel att öka sin fysiska aktivitet?

Annika Bay, leg sjuksköterska, Umeå universitet, 75 000 kronor

Hur påverkas luftvägarnas resistans och reaktans av kirurgi, positivt exspiratoriskt tryck (PEP) och postoperativa inhalationer

Maria Sehlin, sjukgymnast, Umeå universitet, 24 000 kronor

Kroppssammansättning, muskulär ämnesomsättning och effekt av muskelträning hos vuxna med komplexa medfödda hjärtfel

Camilla Sandberg, leg fysioterapeut, Umeå universitet, 46 000 kronor

Prediktorer för hjärtsvikt hos unga

Josefina Robertson, läkare, Göteborgs universitet, 44 000 kronor

Effekter av MediYoga hos personer med paroxysmalt förmaksflimmer

Maria Wahlström, leg ssk, adj, fil mag, Karolinska institutet/Danderyds sjukhus, 67 000 kronor

Muskelfunktion hos personer med Cystisk Fibros

Malin Nygren Bonnier, leg sjukgymnast, universitetslektor, Sektionen för fysioterapi/institutionen för NVS, Karolinska institutet, 145 000 kronor

Fetma och hjärtsvikt hos yngre – en ny patientkategori

Annika Rosengren, professor, Göteborgs universitet, 151 000 kronor

Stressbehandling av patienter med hjärtinfarkt med normala kranskärl

Patrik Lyngå, leg ssk, Karolinska institutet, Södersjukhuset, 163 000 kronor

Kardiovaskulära biomarkörer och EKG vid KOL

Ulf Nilsson, sjuksköterska, Umeå universitet, 149 000 kronor

Webbaserad intervention för barn och ungdomar med övervikt och fetma.

Sven-Arne Silfverdal, barnhälsovårdsöverläkare/docent, Umeå universitet, 132 000 kronor

PERFECT-CR studien: Vilka faktorer karakteriserar framgångsrik hjärtrehabilitering?

Margret Leosdottir, överläkare, Lunds universitet, 204 000 kronor

Läkemedelsgenomgångar som överbryggande sjukvård (MedBridge): en multicenter klusterrandomiserad crossover studie

Håkan Melhus, professor. Uppsala universitet, 101 000 kronor

Fysisk funktion inklusive handgreppstyrka och postural kontroll hos personer med KOL

Viktor Johansson Strandkvist, fysioterapeut, Luleå tekniska universitet, 112 000 kronor

Intervention för att förebygga och lindra törstbesvär hos patienter med hjärtsvikt

Nana Waldréus, universitetsadjunkt, Karolinska institutet, 78 000 kronor

Vilka faktorer påverkar exacerbationer, livskvalitet och mortalitet hos patienter med KOL?

Björn Ställberg, docent/distriktsläkare Uppsala universitet, 126 000 kronor