Forskningsanslag

Riksförbundet HjärtLung har beslutat att inte utlysa några forskningsmedel i år (2023 inför 2024) eftersom förbundet håller på att omvärdera inriktningen av sitt stöd till forskning. Förbundet kommer under arbetet att fortsatt följa de projekt som fått finansiering tidigare.

För eventuella frågor kontakta generalsekreterare Christine Cars-Ingels via e-post christine.cars-ingels@hjart-lung.se.