Forskning som gör nytta efter diagnosen

Riksförbundet HjärtLung stödjer forskning som ökar livskvaliteten för människor som lever med hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Prioriterade forskningsområden kopplade till hjärt-, kärl- och lungsjukdom är rehabilitering, förebyggande av återfall och försämring, egenvård, livsstil, psykisk hälsa och mötet med vården.

Medel till forskningen kommer genom gåvor och testamenten samt bidrag från förbundets föreningar.

Vi delar årligen ut cirka 2,5 miljoner kronor. De senaste tio åren har vi gett ekonomiskt stöd till 150 forskningsstudier som kan förbättra livsvillkoren för den som lever med hjärt-, kär- och lungsjukdom.

Sök anslag för din forskning

Ansökan om forskningsanslag ska göras senast den 30 september på vår digitala ansökningsblankett. Ansökan ska skrivas på svenska.

Alla ansökningar granskas av ett vetenskapligt råd. Forskningsprojekt med god vetenskaplig kvalitet går vidare för bedömning av en beredningsgrupp.Därefter fattar Riksförbundet HjärtLungs styrelse beslut om vilka ansökningar som beviljas forskningsanslag.

I ansökningsprocessen prioriteras forskningsprojekt med brukarmedverkan. Om du är intresserad av en forskningspartner kan du uppge det ansökningsformuläret.

Vi vill ta del av pågående forskningsarbete och ser gärna att projekten presenteras som populärvetenskapliga artiklar i vår tidning Status.

Vid frågor om ansökan kontakta forskningshandläggare Pelle Johansson 08-55 606 206 eller e- post: pelle.johansson@hjart-lung.se

Från gåva till forskning - pengarnas väg

Var kommer forskarpengarna ifrån? Hur bestäms vilka som ska få stöd för sin studie? Och hur vet Riksförbundet HjärtLung att det som undersöks verkligen kommer till nytta för människor med hjärt- kärl – eller lungsjukdom?

Beviljade anslag

Här kan du se alla studier som beviljats stöd från år 2010 och framåt.

Beviljade forskningsansökningar 2022

Beviljade forskningsansökningar 2021
Beviljade forskningsansökningar 2020
Beviljade forskningsansökningar 2019
Beviljade forskningsansökningar 2018
Beviljade forskningsansökningar 2017
Beviljade forskningsansökningar 2016
Beviljade forskningsansökningar 2015
Beviljade forskningsansökningar 2014
Beviljade forskningsansökningar 2013
Beviljade forskningsansökningar 2012
Beviljade forskningsansökningar 2011
Beviljade forskningsansökningar 2010