Forskningsanslag

Genom att bidra med stöd till forskning vill Riksförbundet HjärtLung höja kunskapsläget och bygga relationer mellan forskningen, riksförbundets egen organisation och vården.

Ansökan sker löpande under året. Ansökan ska vara på svenska i ansökningsformuläret på hemsidan och ska besvara fastställda kriterier enligt riksförbundets policy.

Beslut hanteras så skyndsamt som möjligt men lämnas som senast inom 6 månader.

Kriterier för att få forskningsanslag finns i Policy för ekonomiskt stöd till forskning.

Länk till policyn

Länk till ansökningsformuläret