Beviljade forskningsansökningar 2013

Sjukgymnastisk behandling i samband med lungkirurgi – en randomiserad kontrollerad studie

Marcus Jonsson, sjukgymnast, Universitetssjukhuset, Örebro. Summa: 175 450 kr

Kan en internetbaserad intervention baserad på KBT lindra depressiva symtom hos personer med hjärtsvikt?

Peter Johansson, Kardiologiska kliniken, Linköpings universitetssjukhus. Summa: 256 500 kr

Effekter av fysisk träning för patienter med kranskärlssjukdom som är 80 år eller äldre – en randomiserad kontrollerad studie

Maria Bäck, leg sjukgymnast, Per Albertsson, leg läkare, Göteborgs universitet. Summa: 287 720 kr

Ett nytt koncept för livsstilsförändring, matordning på recept (MoR) genom motiverande samtal, stödgrupper och mobila tjänster

Gunnar Johansson, Högskolan i Halmstad. Summa: 103 960 kr

Surfplattor som egenvårdsstöd för patienter med hjärtsvikt

Patrik Lyngå, leg sjuksköterska, Karolinska institutet. Summa: 115 050 kronor

Experiences symptoms and signs in patients with takotsubo cardiomyopathy

Inger Ekman, professor, Sara Wallström, leg sjuksköterska, Kerstin Dudas, Göteborgs universitet. Summa: 158 900 kr

Hälsa och behov av stöd till patienter och närstående efter ett plötsligt oväntat hjärtstopp

Kristofer Årestedt, lektor, Johan Israelsson sjuksköterska, Anna Strömberg, professor, Linnéuniversitetet, Kalmar/Växjö. Summa: 191 270 kr

Utveckling av törstskala för patienter med hjärtsvikt

Nana Waldréus, leg sjuksköterska, Tiny Jaarsma, professor, Linköpings universitet. Summa: 100 000 kr

Interaktiv 3D-visualiseringsteknik i patientutbildning på sjukgymnastikkliniken

Gun Faager, Med Dr, Ulrika Einarsson, sjukgymnast, Karolinska universitetssjukhuset. Summa: 229 900 kr

COR-PRIM studien: Problem-baserat lärande efter en händelse av coronar sjukdom – en randomiserad studie i primärvården av långsiktiga effekter på föreställningar om, egenkraft och egenmakt att hantera egenvård. Att fastställa den långsiktiga effekten av PBL utbildning jämfört med standardiserad hemskickad patientinformation, om egenvård efter CAD

Anita Kärner Köhler, universitetslektor, Tiny Jaarsma, professor, Linköpings universitet. Summa: 200 750 kr

Hjärtinfarkt hos kvinnor i yrkesverksam ålder i olika sociala miljöer

Carina Wennerholm, doktorand, Tomas Faresjö. Med. sociolog, Linköpings Universitet. Summa: 74 000 kr

Fysisk träning för äldre personer med förmaksflimmer

Åsa Cider, med dr, Maria Borland, sjukgymnast, Göteborgs Universitet. Summa: 232 000 kr

Vilka är de bästa verktygen för att identifiera KOL – patienter med risk för exacerbationer?

Andrei Malinovschi, docent, Uppsala Universitet. Summa: 200 000 kr

Fysisk aktivitet, träning, och prestationsförmåga hos vuxna med medfödda hjärtfel

Camilla Sandberg, sjukgymnast, Bengt Johansson, läkare, Karin Wadell, docent, Umeå universitet. Summa: 175 000 kronor

Utgivna projektbidrag för 2013 som pdf