Beviljade forskningsansökningar 2014

Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos ungdomar

Margatera Emtner Med Dr, Henrik Johansson, leg sjukgymnast. Uppsala universitet. Summa: 275 000 kr

Fysisk träning för äldre personer med förmaksflimmer

Åsa Cider Med Dr, Maria Borland, fysioterapeut, med fler. Göteborgs universitet. Summa: 260 000 kr

Akuta effekter av e-cigaretter på cirkulerande mikrovesiklar och endotheliala progentiorceller samt luftvägsinflammation

Magnus Lundbäck, leg läkare, Karolinska institutet. Summa: 162 000 kr

En förbättrad metod för att bedöma risken för kardiovaskulär sjukdom hos kvinnor, betydelsen av tidigare graviditetskomplikationer

Simon Timpka, Dr, Lunds universitet, Janet-Rich Edwards, Prof, Harvard University. Summa 166 000 kr

Är internet-KBT effektivt för att lindra depression hos patienter med hjärtsvikt? En randomiserad studie

Peter Johansson, docent, Jihan Lundgren, Spec sjuksköterska, med fler. Hälsouniversitetet, Linköpings Universitet. Summa: 90 000 kr

Läs samtliga bidragstagare!

Utgivna projektbidrag för 2014