Hälsocoacher

Hälsocoacher

 • Vad är Hälsocoach = Hälsoinspiratör?  

  • Ett proaktivt hälsoarbete                     
  • Utbildning till Hälsocoach I Riksförbundet         Goda val = Godavanor
   HjärtLungs regi 2018.
  • Mycket inspirerande
  • Stöd
  • Nätverk
  • Uppdrag: fem Hälsomöten. 

 • Varför Hälsocoach?

  • ”Stödja och inspirera personer att ta kommando
   över sin egen vardag, rusta sig för vårdmöten och
   bli experter på sin egen situation och hälsa.
   -Dvs fungera som ett bollplank……….”
  • Syfte: påverka livsstilen genom guidning
   av små grupper eller individuellt.
  • Fokus på personen, inte diagnosen,
   på det friska, vad man kan göra själv.
   -Hitta goda vanor genom små, små förändringar
   som ger en bra livsstil
 • Hälsocoacherna i Föreningen HjärtLung Arvidsjaur är: 

                            

                          Ann-Sofi Levander, Elaine Westerlund, Britt Tåqvist.

 

 Hälsocoacherna har informerat om rollen som Hälsocoach på KOL-dagen. Information kommer hälsocoacherna att delge den 28/11 på medlemsmötet.
 Information som Hälsocoacherna utformat. Klicka i följande mening för att kunna läsa informationen. 190128 Affisch nr 2 vad hälsocoach har för funktionHar du någonting du vill ändra på i din vardag.pdf