Alla Hjärtansdag 2017

Alla Hjärtans Dag 2017

Möjlighet att inhämta kunskap för att kunna hantera
högt blodtryck och hjärtsvikt

Alla Hjärtans Dag erbjöd Föreningen HjärtLung i Arvidsjaur en Hjärtedag på Medborgarhuset. Programmet riktades till samtliga i samhället. Intresserade personer kom undan för undan och deltog under hela dagen. Sammanlagt kom 40 personer och intresset visade sig genom att det ställdes frågor och var fin stämning.
* Dagen började med att det visades video om högt blodtryck och hjärtsvikt.
* Nästa punkt på programmet bestod av att sjuksköterskan Harriet Grahn-Olofsson föreläste om högt blodtryck. Mycket intressent.


* Tredje punkten började efter lunch och då var det dags för fysioterapeuten Nina Fjellner att föreläsa om fysisk aktivitet vid högt blodtryck och hjärtsvikt. Besökarna fick möjlighet att vara aktiva genom att testa olika rörelser.

 

 

 


* Fjärde punkten började 14.00 och då var det dags för Legitimerade receptarien Emma Högdahl att föreläsa om blodfetter, behandling av höga blodfetter och att förebygga förhöjning av blodfetter. Många frågor kom upp från besökarna. Mycket intressent.

 

* Under lunchen fanns möjlighet att kontrollera blodtrycket. Många besökare tog chansen och ville få en kontroll.


* Dessutom fanns två utställningar att beskåda. Den ena utställningen handlade om högt blodtryck, hjärtsvikt, livsstilscoach, hjärtsviktsprogram, forskningspartner. Den andra utställningen handlade om KOL.


* Biblioteket hade lagt ut böcker med temat HJÄRTA.
Broschyrer från Riksförbundet HjärtLung fanns att studera och ta med sig hem.

Mycket trevlig och uppskattad dag!