Läs om våra aktiviteter digitalt under pandemin

VERKSAMHET DIGITALT med anledning av pandemin Corona ( Covid-19)v

Olika aktiviteter för dig som medlem att deltaga i:

-Föreläsningar.
-Styrka-och konditionsträning

Allt går att läsa i rubrikerna nedanför "Verksamheter digitalt".

Sprid gärna denna information.

VÄLKOMMEN ATT DELTA!