Handlingar årsmöte 2023

2023-02-06_163223 Kallelse Årsmöte 2023.pdf
2023-02-06_161636Verksamhetsberättelse.pdf
2023-02-06_162323 Resultat och balans.pdf
2023-02-06_162859 Tänkt budget 2023.pdf
2023-02-06_162721 Revisionsberättelse.pdf
2023-02-08_153945 Valberedningens sammanställning.pdf

Ordförande

Hjördis Eklund

Skicka e-post

0705487482

Vice ordförande

Göran Lundberg

Skicka e-post

Kassör

Kerstin Norberg

Skicka e-post

Sekreterare

Ulla-Karin Bäckström

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Ulla-Karin Bäckström

Skicka e-post

Ingela Grundström

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Kristina Johansson

Skicka e-post

Anette Lindblom

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Karl-Gunnar Lindkvist

Skicka e-post

Ulf Isaksson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Maj-Britt Lundqvist

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Uppdraget är vakant

Valberedning ordinarie

Uppdraget är vakant

Valberedning ersättare

Uppdraget är vakant