Information om SÖMNAPNÈ

Information om SÖMNAPNÈ

Datum
12 maj

Tid
17.00

Plats

Framför dator eller mobiltelefon

Övrig information

Riksförbundet HjärtLung och Apnéföreningen i Stockholm och  har startat samarbete sedan 10 januari 2020.
Med anledning av detta kommer Lokalföreningen Arvidsjaur att informera om Sömnapné

Kontaktperson

Hjördis Eklund 070 - 548 74 82

 

 

12maj 2020
Vår ordförande, Hjördis Eklund, höll ett intressant föredrag om SÖMNAPNÉ.
Följande framkom:
I Sverige finns ungefär 400 000 personer, som lider av sömnapné. Av dessa är endast 20% diagnostiserade. 

APNÉ uppstår på natten, när man sover på rygg och tungan kan falla bakåt och stoppa syreintaget till lungorna Får man andningsuppehåll, sätter en väckningsreflex igång, som gör att man vaknar, sömnen störs, och att man dagtid upplever trötthet och koncentrationssvårigheter. Andra olägenheter, se nedan.
 

TIPS!
För att undvika sömn i ryggläge kan man stoppa tennisbollar på ryggen under tröjan eller, drastiskt, sova med  ryggsäcken på ryggen.

Misstänker jag APNÉ, beställ tid till doktorn.

Åtgärd och hjälp i Sunderbyn:
Man får sova med inkopplad apparat, som visar vad som sker i kroppen under sömn. Analys, kännedom och vetskap om hjälpmedel:
Skena, som lyfter underkäken, andningsmask och en apparat, CPAP, som hindrar att andningen stannar upp.

Risker, som kan uppstå vid sömnapné:
Hjärt-kärlsjukdomar, huvudvärk, högt blodtryck, minnesstörning, för mannen dålig (ingen) erektionsförmåga, somnar lätt vid bilkörning, stora pulsvariationer (40-200/ minut) Livet kan förkorta 10 år om man inte får behandling. 

Stor risk att få APNÈ :
övervikt, för mycket alkohol och rökning.

Apnéföreningen Stockholm och RF HjärtLung har ingått samarbete för att sprida kunskap om sjukdomen ifråga.

En studiecirkel om SÖMN, 4 sammankomster, kommer att snart anordnas. Välkommen att delta.

Medlemmen Matz Edin har mycket tydligt författat ovanstående utifrån föredraget.
TACK MATZ!


 
Utrustning för att få information hur personens  sömnkvalitet, för att kunna få uppfattning om sömnapné föreligger.

 

Skena att användas om personen har sömnapné.

Näs C-PAP.


Mun-och näs C-PAP.

Apparat som koppals till C-PAP och som tillför luft ,som förhindrar andningsuppehåll.