KOL dagen

16 november 2016 - KOL-dagen, samt medlemsmöte kl.17.00.

Vi hade program från 08.30-15.00. Ingrid Gardfjäll inedde med rörelseglädje.Därefter kom Emma Harr och informerade om läkemedel vid KOL, om inhalering av läkemedel och rökavvänjning. Teres Gustavsson gick igenom spirometri och flera medlemmar hann testa lungfunktionen. Nina Fjellner avslutade med att gå igenom fysiska aktiviteter, för att bibehålla muskulaturen vid KOL. Vi hann även se på video från Riksförbundet HjärtLung, som tydliggjorde hur KOL utvecklas och hur livet kan upplevas vid KOL.

   

Kl 17.00 inleddes medlemsmötet. Lena Laestender och Bosse Lundmark föreläste om förmaksflimmer och behandling vid förmaksflimmer. Föreläsningen avslutades med att visa på hur viktigt det är att snabbt ringa 112, om man har symtom som tyder på  stroke, för att så fort som möjligt komma till sjukhus och få behandling för att minimera skador uppe i hjärnan.

Läs mer om dagen genom att klicka på kommande mening>>Gunnel skrivit om KOL-dagen till Status den 16 november 2016.pdf