Hur det ser ut då vi lär oss att dansa till Jerusalema

Hur vi lär oss att dansa till Jerusalema

Bakgrund till aktiviteten:
Under styrelsemöte i mars 2021
, blev vi överens om att lära oss att dansa till Jerusalema.
Syfte: att kunna dansa tillsammans med medlemmar under slutet av juni och från och med augusti, då vi hoppas att det är möjligt med uteaktiviteter. Dansa till Jerusalema är bra motion och leder till mycket glädje.
Vi kontaktade Yvonne Haglöf , ordförande i Riksförbundet Botkyrka-Salem, och ställde frågan om hon hade möjlighet att ordna inspelning av hur stegen är och hur dansen genomförs. Yvonne pratade med sin familj och en dotter ledde inlärningen och ett barnbarn filmade och produkten blev en video. Vi har lärt oss dansa till denna video. Mycket instruktivt och trevligt att få lära oss tillsamamns med Yvonne Haglöfs familj.

Tid:
Vi har dansat 21/4, 27/4, 11/5, 18/5, 25/5

Plats:
Dans inlärningen har pågått inomhus i ett större utrymme, nedre våningen Medborgarhuset.

Information:
Eftersom smittsamheten gått upp och ner i Arvidsjaur kommun har det växlat mellan 2-4 personer som dansat.
Hoppas på att fler deltager i dansandet då vi kommer igång att dansa utomhus. 
Information om var och när vi kommer att dansa utomhus, kommer att framgå på COOP väggen i tavlan Riksförbundet HjärtLung Arvidsjaur, samt trottoarprataren utanför Medborgarhuset, mellan ingången till Cafeterian och Biblioteket/Biosalongen.

 Lory Lindberg.Gun Mörtsel,Hjördis Eklund.

 Hjördis Eklund, Maud Granberg.

 

Kristina Johansson, Hjördis Eklund, Maud Granberg.

Krsitina Johansson, Hjördis Rklund, Maud Granberg

Kontaktperson: 
Hjördis Eklund 070 548 74 82