TEMATRÄFF SÖMN

TEMATRÄFF SÖMN

DATUM:
Genomförts digitalt
den 12/1, 19/1, 28/1, 10/2-21

PLATS:
Framför datorn

ÖVRIG INFORMATION:
Använt Temahäften SÖMN Riksföbundet HjärtLung

KONTAKTPERSON:
Hjördis Eklund 070 548 74 82