Utdelade medel från minnesfonden

Utdelning från Minnesfonden

För att  höja kvaliteten inom hälso-och sjukvården genom att bidra med tekninsk utrustning för att förbättra omhändertagandet av personer med hjärt-lungsjukdomar.

Kommunens olika verksamheter inom vård-och omsorg.

Föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag