Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2017

ÅRSMÖTE den 22/2 2017 avseende verksamhetsåret 2016.

Årsmötesprotokoll 2016.pdf

Revisionsberättelse 2016.pdf

Verksamhetsberättelse 2016.pdf

Resultat och balansrapport 2016.pdf

 

 

Dubbelklicka på ovanstående handlingar.