Hjärteveckan 2016

Hjärteveckan 2016

Utställning Ljuset på! Visades både på Hälsocentralen och Medborgarhuset i feb.2016