Hjärtebladet 1 2015

Hjärtebladet nr 1/2015

Vi startar med att utge Hjärtebladet 2 gånger/år. Hjärtebladet har syftet att samla information till medlemmar om det som är planerat. Händer oförutsedda saker kommer information som tidigare att kunna läsas på informationstavlan COOP, samt på hemsidan www.hjart-lung.se/arvidsjaur

Historik

Under våren har vi fått vara med om årsmöte , Hjärteveckan  ,två medlemsmöten med olika tema, lunch och information om föreningen till medlemmar som tillkom 2014, invigning av expeditionen Föreningen Hjärtlung nere på Galaxen Medborgarhuset ,utflykt Nyborgstjärn med grillning-tipsrunda och trevlig samvaro kring eldstaden. 

Paneldebatt med landstingspolitiker om vård och omsorg i glesbygd. 

Marknadsföring av föreningen under A-smällen, samt resa till Svansele-Kusfors. Dessutom har fyra personer från styrelsen varit på studiebesök till Glesbygdsmedicinskt centrum, Sjukstugan Storuman och tagit del av hur tankarna är om utvecklingen av Glesbygdsmedicin,  vård och omsorg i glesbygd .

Dessutom har medlemmar deltagit på vattengympa , motionsgympa och styrketräning, promenader                  

Många har lärt sig HLR och användning av hjärtstartare, samt vad man ska göra då en person drar ner något i luftvägen. Stabilt sidoläge om person andas, men är medvetslös.                   .

Vad är planerat under hösten 2015 och fram till årsmötet 2016?

OBS! Medlemsmöten är inplanerat på onsdagar eftersom det såväl på måndag som tisdag är mycket aktiviteter för pensionärer.

Medlemsmöten, styrelsemöten är på Medborgarhuset.

9 oktober 13.00 Piteå - styrelsen från Arvidsjaur tillsammans med styrelserna från Piteå, Älvsbyn, Arjeplog träffar Elisabeth Eero och inhämtar mer kunskap om hur vård och omsorg är tänkt ska fungera i glesbygden.

12 oktober styrelsemöte kl 10.00

14 oktober medlemsmöte med palt kl 17.00

4 november styrelsemöte kl 13.00

18 november Internationella KOL-dagen och medlemsmöte  kl. 17.00

2 december styrelsemöte kl 13.00

12 december Julfest med dans till Karl-Erik

24 februari 2016 årsmöte kl. 17.00

Vecka 7, 2016 Hjärteveckan

6 april 2016 medlemsmöte kl 17.00

25 maj 2016 medlemsmöte kl 17.00

 

Fysiska aktiviteter

5 oktober ( måndag) start vattengympa kl. 16.00 - bassängen Hälsocentralen. Ledare Molly Mattsson

8 oktober (torsdag) start motionsgympa kl. 08.30 – Medborgarhuset. Ledare Ingrid Gardfjäll

8 oktober (torsdag) start styrketräning kl. 16.00 – sjukgymnastiken Hälsocentralen. Ledare Göte Hedman.

 

Träffpunkt HjärtLung Nytt utanför expeditionen Föreningen HjärtLung Arvidsjaur nere på Galaxen, Medborgarhuset

Öppettid varje torsdag kl. 10.00-12.00. Detta är på prov tillårets slut. Därefter utvärdering.

Våran tanke i styrelsen är att under dessa två timmar tillsammans med närvarande medlemmar resonera om innehållet i olika broschyrer som utges av Riskföreningen HjärtLung. Syftet är att vi inom  föreningen lär oss mer om " Så vill jag ha det när jag blir äldre" och rehabilitering eftesjukhusvistelsen.m.m.

 

Förbundets och föreningarnas VISION:

VI RÄDDAR LIV

Vi                  – står för gemenskap och kamratskap.

Räddar        – aktivt  och handlingskraftigt ord. Innefattalivs-stilsförändringarHLR utbildning, opinionsarbete för bättre vård och eftervård.

Liv                -det som görs är livsavgörande och ger livsglädje. Tidig diagnos vid KOL med hjälp av spirometriundersökning, livsstilsförändringar, fysisk aktivitet, gemensamma aktiviteter, opinionsbildning genom att arbeta för att personer med hjärt- och lungsjukdomar får tidig diagnos och bra vård.

 

Lär HLR( hjärt-lungräddning), hjärtstartare, ryggdunk och bukstöt, stabilt sidoläge.

Kontakta Molly Mattsson ( 076-809 08 40) eller Hjördis Eklund ( 070-548 74 82) eller anmäl på Träffpunkt HjärtLung Nytt.

 

Vad är ni intresserade av för studiecirklar?

Kost? Motion? Hjärt-lungsjukdomar?

Kom med förslag.

 

Vilka möjligheter har medlemmar i föreningen?

 •  delta i olika motionsaktiviteter som vattengympa, golvgympa, styrketräning
 • delta i studiecirklar
 • delta på medlemsmöten, fester, utflykter, resor
 • erhålla tidningen STATUS
 • känna social gemenskap  

 

Minnestelegram förmedlas av:

 • Begravningsbyrån i Arvidsjaur Stationsgatan 30, tel.nr 0960-10070
 • Föreningens ombud Molly Mattsson 076-809 08 40
 • Föreningens ombud Rolf Lundmark 070-536 20 72 eller 0960-10589
 • Ingrid Gardfjäll 076-815 23 76

Bankgiro 5420-9408

Vart går insamlade telegrampengar?

 • ·         Höja kvaliteten inom hälso-och sjukvården genom att bidra med teknisk utrustning inom hjärt-lungsjukdomar.
 • ·         Kommunens olika verksamheter inom vård-och omsorg.
 • ·         Föreningar och organisationer efter inlämnad ansökan.

 

Styrelsen och andra poster:

Ordf.                                               Ingrid Gardfjäll                          076-815 23 76

v.ordf.                                            Hjördis Eklund                            070-548 74-82

Sekr.                                                Gunnel Norén                              070-279 06 35

Kassör                                            Molly Mattsson                         076-809 08 40

Ord.ledam.                                   Ulla Lundberg                                                          073-080 85 41

Ersättare                                       Lisen Hallkvist                                                         070-665 58 51

Ersättare                                       Göran Lundqvist                        070-252 47 64

Pressombud    Ingrid Gardfjäll (tom 2015), Gunnel Norén (tom 2016)

Lotteriansvarig                           Göte Hedman (tom 2015)

Festkommitté Anette Holmström, Gerd Johansson, Ulla Eriksson,

                                                          Ulla Kaistamaa, Nils Mattsson, Björn Gardfjäll

Repr. Rådet för

Funktionshindrade                   Ord. Ulla Lundberg ( tom 2015)

                                                          Ers. Hjördis Eklund  ( tom 20159

Reseansvariga                            Gunnel Norén och Molly Mattsson

Valberedning Tom Lundberg, Maj-Britt Holmbom, Sven-Olof Nyström

HLR-instruktör                            Molly Mattsson och Hjördis Eklund

 

Vad kan vi göra tillsammans för att bli bättre i föreningen?

Kom gärna med idéer och synpunkter!!!

Ni kan mejla till info@arvidsjaur.hjart-lung.se eller kom in till Träffpunkten HjärtLung Nytt.

VÄLKOMMEN!

Innehållsförteckning:
Sid 1-2               Historik. Vad är planerat under hösten 2015 och fram till årsmötet 2016?

Sid 3             Fysiska aktiviteter. Träffpunkt HjärtLung Nytt. Förbundets och föreningarnas VISION

Sid 4                   Lär HLR( hjärt-lungräddning), hjärtstartare. Vad är ni intresserade av för

                             studiecirklar?  Vilka möjligheter har medlemmar i föreningen? Minnestelegram.

Sid 5                   Styrelsen och andra poster. Vad kan vi göra tillsammans för att bli bättre i

                             Föreningen HjärtLung Arvidsjaur?