Sopplunch den 24 september 2019

Sopplunch den 24 september 2019

64 medlemmar deltog i den goda köttsoppa-lunchen, som intogs före det möte, som sedan blev. Vi fick veta att ett forskarlag har ett möte i Gällivare gällande bl.a. glesbygdsmedicin.
Pernilla Berggren, äldreomsorgschef, och Camilla Grahn, kostchef, redogjorde om äldres matvanor, hur maten tillreds och serverades samt betonades vikten av att duka "fint" så det blev trevligare att äta och att äta regelbundet för att höja livskvaliteten och undvika undernäring.

Kommande program: 16/10 paltdagen, underhållning Ossian Lundberg. KOL-dagen 20/11, Förmiddagen på Hälsocentralen, eftermiddagen i biosalongen, Medborgarhuset.

ABF-representanterna Kerstin Lidström och Lotta Jonsson pratade om de olika kurserna, som startar i dagarna, se Annonsexet, 25/9  Man kan säga: "Gå i cirkel för att komma framåt" Vidare uppmanades att ta kontakt med hälsochoacherna för att få inspiration till ombyte/variation i levnadssättet.  Dagens deltagare fick en broschyr om olika möjligheter.

Slutligen gavs information om hur man använder 1177.se

 

Ulla.Karin Bäckström informerar om 1177.se


   Intresserade av 1177.se genomgången.

 

 

 

 Fantastiskt goda köttsoppan.

 Gästerna lyssnar då Pernilla Berggren och Camilla Grahn informerar om kosten inom äldreomsorgen.

Lotta Jonsson, Kerstin Lidström, Göran och Ingemar Lundberg