17 november KOL-dagen

Världs-KOL-dagen den 17 november 2021

Datum: 
17 november 2021

Lokal:
Cafeterian och Rotundan
Medborgarhuset.

Tid:
10.00-11.00
13.00-15.30

TEMA:
KOL. Kronisk obstruktiv lungsjukdom
Förberedelser innan aktuella dagen:
Skärmar ställdes iordning med fakta om KOL och andra lungsjukdomar. Placerade i Cafeterian.
Efter avslutat program placerades skärmarna i huvudentrén till Medborgarhuset.
Personal från biblioteket hade plockat ut skönlittertur och facklitteratur som
berör lungor. Litteraturen placerades ut på bord.
Bord med information från Riksförbundet HjärtLung var utlagt på ett annat bord.

Kl. 10.00 -11.00
Dagen inleddes med att få möta personer med KOL och hur personerna lärt sig
att hantera dagen och leva ett bra liv (personerna var på film).
Därefter visades korta filmer om andningsteknik för att syrsätta kroppen, hur man kan arbeta i ett hem för att kunna vara självständig. Hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med kalorier, efterom 30% av det man äter går åt till andningen. Finns mycket lärorika filmer på www.hjart-lung.se och diagnos lungsjukdomar

kl 13.00-15.30
André Nyberg Fysioterapeut, forskare, docent från Umeå universitet.211117 André Nyberg föreläser om fysisk aktivitet 20211117_131956.jpg
Föreläste om KOL och Fysiska aktiviteter vid hjärt-, kärl- och lungsjukdomar.
Vad är fysisk aktivitet? Aktiviteten ska pågå i minst 30 min och man ska uppnå måttlig andfåddhet. Måttlig andfåddhet leder till positiva effekter hos personen.
Fysisk aktivitet ,minskar ångest, förbättar konditionen, sänker blodtrycket, förebygger benskörhet och benbrott, höjer stämningsläget, mag-tarm fungerar bättre, leder till ökad tro på egen förmåga mm. 
Viktigt att träna upp de stora musklerna ( lår, vader, säte, armar), har bättre att klara syrsättningen även om man har nedsatt lungfunktion. Storlek på lårmuskler" säger" mycket om måendet hos person med KOL.
211117 gäster KOL föreläsning IMG_2069.JPG

211117 Föreläsning om Fysisk aktivitet vid Hj'ärt-, kärl och lungsjukdomar.20211117_142505.jpg
Socialstyrelsen
Uppdaterade nationella
riktlinjer för vård vid
astma och KOL
2020 (www.socialstyrelsen.se)
Vi har uppdaterat rekommendationen om ledarstyrd träning
för att bibehålla eller förbättra träningseffekten hos personer
med stabil KOL. Ett huvudbudskap i riktlinjerna är fortfarande
att erbjuda patienter med KOL tillgång till fysioterapeuter,
för att stimulera till fysisk aktivitet.
Vi ger en ny rekommendation om att mäta fysisk kapacitet
med sit-to-stand test (uppresningstest). Metoden kan användas,
men fortfarande är sex minuters gångtest högre prioriterat
för mätning av fysisk kapacitet.

 

211117 Ann-Sofi informerar omLivsstilsträffar  20211117_151300.jpg

Ann-Sofi Levander ( Hälsocoach) informerar om livsstilsmöten.

Hjördis Eklund  informerar om KOL-duken. Denna duk är till för att i grupp prata om KOl utifrån frågeställningar.

211117Avtackning KOL dagen 20211117_151748.jpg

Föreläsaren André Nyberg avtackades med att ta emot en tavla målad av konstnären Bernt Lundberg från Lauker, Arvidsjaur kommun.

 

kontaktperson:
Hjördis Eklund 070 548 74 82