Hjärtebladet 1/2017

Hjärtebladet nr 1/2017

Information om:
-vad som genomförts
-vad som är planerat
-föreningens kärnverksamheter
-minnestelegram
-styrelse

Hjärtebladet 2017 nr 1..pdf