2015

Årsmötesprotokoll 24/2 2016, avseende verksamhetsåret 2015

Årsmötesprotokoll 24/2 2016 avseende verksamhetsåret 2015

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE ONSDAG 24 FEBRUARI KL. 17.00 ÅR 2016

Närvarande. Ca: 50 medlemmar, styrelsen och köksgruppen

1. Årsmötet öppnas

Ordförande Ingrid Gardfjäll hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat.

 

2. Parentation

En tyst minut hölls för de avlidna medlemmarna.

 

3. Fastställande av röstlängd

De närvarande medlemmarna har rösträtt vid röstning.

 

4. Fastställande av dagordning

Dagordningen lästes upp och godkändes.

 

5. Årsmötets behöriga sammankallande.

Kallelsen godkändes. Affisch fanns på Coop väggen från den 18 januari 2016 samt på hemsidan.

 

6. Val av årsmötesordförande

Karl Gustaf Lindström valdes till ordförande för mötet.

 

7. Val av årsmötessekreterare

Gunnel Norén valdes till sekreterare för mötet.

 

8. Val av två protokollsjusterare

Sven Olov Nyström och Sonja Nyström valdes till protokollsjusterare.

 

9. Val av rösträknare

Vid behov av rösträknare, protokollsjusterarna.

 

10. Styrelsens verksamhets – och ekonomiska berättelse

Gunnel Norén läste verksamhetsberättelsen för år 2015, och Hjördis Eklund redovisade den ekonomiska berättelsen för år 2015. Både verksamhetsberättelsen och den ekonomiskaberättelsen lades med godkännande till handlingarna.

 

11. Revisorernas berättelse

Revisionsberättelsen lästes upp och lades med godkännande till handlingarna.

 

12. Styrelsens ansvarsfrihet

Styrelsen och kassaredogöraren beviljades full ansvarsfrihet.

 

13. Behandling av motioner

Inga motioner har inkommit.

 

14. Behandling av styrelsens förslag

Inga förslag föreligger.

 

15. Fastställande av lokalföreningens verksamhetsplan

Verksamhetsplanen delas ut vid årsmötet samt redovisades. Planen godkändes och lades till handlingarna.

 

16. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.

Mötet beslöt om, oförändrat år 2016. Däremot en höjning till 160: - år 2017.

 

17. Fastställande av budget

Budgeten redovisades och godkändes.

 

18. Val av ordförande

Hjördis Eklund valdes till ordförande för år 2016, Ingrid Gardfjäll valdes till vice ordförande år 2016.

 

19. val av kassör

Molly Mattsson valdes till kassör år 2016.

 

20. Val av ledamöter i styrelsen

Ulla Lundberg har avsagt sig omval, Göran Lundqvist valdes till styrelseledamot till år 2017.

 

21. Val av ersättare i styrelsen

Nyval av Gerd Lundberg och Gunnel Wikström.

 

22. Val av studieorganisatör

Till studieorganisatör valdes Ingrid Gardfjäll till år 2017.

 

23. Val av eftervårdsombud hjärta

Till eftervårdsombud hjärta valdes Harriet Grahn t.o.m. 2016.

 

24. Val av eftervårdsombud lunga

Till eftervårdsombud lunga valdes Sara Öhman t.o.m. 2016.

 

25. Val av revisorer

Till revisorer valdes Karl-Gunnar Lindkvist och Per- Olof Lundgren för år 2016.

 

26. Val av ersättare till revisorer

Till ersättare till revisorer valde May Britt Holmbom.

 

27. Val av representant till länsföreningens styrelse

Hjördis Eklund ordinarie och Ingrid Gardfjäll ersättare.

 

28a. Val av ombud till länsföreningens årsmöte

Gunnel Norén och Molly Mattsson valdes.

 

28b. Val av ersättare till ombud länsföreningens årsmöte

Ulla Lundberg valdes.

 

29. Val av ordförande till valberedning

Till sammankallande valdes Rolf Lundmark, övriga valdes Sven Olof Nyström och Margret Carlsson.

 

30. Val av ersättare i valberedningen

Valberedningen ges fullmakt att utse ersättare.

 

31. Nominering till ABF:s medlemsmöte

Till ABF:s medlemsmöte valdes Ingrid Gardfjäll t.o.m. 2017, Rolf Lundmark t.o.m. 2016.

 

 

32. Val till rådet för pensionärer och funktionshindrade

Till rådet för pensionärer och funktionshindrade valdes Hjördis Eklund t.o.m. 2016.

 

33. Val av pressombud

Val av pressombud valdes Hjördis Eklund och Gunnel Norén för år 2016.

 

34. Val av reseansvarig

Till reseansvarig valdes Molly Mattsson och Gunnel Norén för år 2016.

 

35. Val av lotteriföreståndare

Till val av lotteriföreståndare valdes Göter Hedman

 

36. Val av festkommitté

Till festkommittén valdes Sven-Olof Nyström, Björn Gardfjäll och Margret Carlsson.  Det behövs minst 2 till. Till hjälp vid större arrangemang valdes Yvonne Lenman.

 

37. Bidragsansökan

Styrelsen kan besluta om sökta bidrag.

 

38. Utdelning av Trisslott som gäller friskvårdsrapport 2015

Endast en rapport har kommit in. Anita förärades 1 st trisslott. Vi beslöt att upphöra med friskvårdsrapporter.

 

39. Informera om att läsa annonseringar som Lokalföreningen HjärtLung anslår.

Sparar på annonskostnader, affischer finns på COOP väggen, Lill Ica, Varuhuset samt på Nygatan 24 och 26. På HjärtLung:s hemsida finns också information. Nytt Hjärtebladet delas ut den 6/4.

 

40. Information hemsidan

Åke Lindberg och Hjördis Eklund har gått kurs om nya hemsidan.

 

41. Återkoppling till träffen med landstingsråd angående hälso och sjukvården i Arvidsjaur.

Hjördis gav oss en rapport från träffen med landstingsråden om vad som sker med hälso och sjukvården på Hälsocentralen här i Arvidsjaur. En buss avgår från Arjeplog via Arvidsjaur den 25/2 kl. 13.00 till Landstingshuset i Luleå. En informationsträff, ingen debatt med politikerna.

 

42. Mötet avslutas

STORT  TACK till Karl-Gustaf Lindström som varit ordförande för mötet. STORT TACK till alla som slutar i styrelsen och festkommittén.

Hjördis tackade för att vi  kom och avslutade mötet.

God smörgåstårta serverades och dragning på kvällens sålda lotter.

 

 

____________________________                                        _________________________

Ordförande: Karl-Gustaf Lindström                                       Sekreterare: Gunnel Norén