Hjärtedagen den 14/2

Hjärtedagen den 14/2

Dagen inleddes av sjuksköterskan Harriet Grahn, som föreläste om hjärtsvikt. Därefter hade åhörarna mölighet att testa lungfunktionen eftersom astma/KOL sjuksköterskan Teres Gustafsson hade med sig utrustning för att kunna utgöra testen. Mycket stor uppslutning bland åhörarna att testa lungfunktionen.

 

Efter lunch fick alla närvarande träffa hälsocoacherna Lisbeth Eriksson och Birgith Nilsson från Boden. Mycket intressent. Fin dialog mellan hälsocoacherna och åhörarna.

Ingrid Gardfjäll avtackar hälsocoacherna.

Eftermiddagen avslutades med att se videon med Anders Hansen, där han föreläser om hur fysiska aktiviteter påverkar människan. Videon har rubriken HJÄRNSTARK.