TEMATRÄFF SÖMN

TEMATRÄFF SÖMN digitalt  - ny grupp

DATUM:
Genomförts och genomförs digitalt
 den 22/3-21, 12/4-21, 

PLATS:
Framför datorn

ÖVRIG INFORMATION:
Använder Temahäften SÖMN Riksföbundet HjärtLung.  

KONTAKTPERSON:
Hjördis Eklund 070 548 74 82