Hjärtedagen 14/2 2019

Hjärtedagen 14/2 2019

Under förmiddagen var det möjligt att kontrollera blodtrycket.  

Under eftermiddagen föreläste Britt-Marie Rosell från Föreningen Familjär Hyperkolesterolemi (FH), om ärftligt förhöjt kolesterol.