Studiecirklar

Studiecirklar, Tematräffar

Det finns pärm med tips på cirklar och tematräff på expeditionen lokalföreningen HjärtLung, som är p  nedre våningen i Medborgarhuset. 
Kom även med egna önskemål på cirklar, temträffar.

Exempel på cirklar:

  • Vän med Ditt hjärta
  • Nya andetag
  • Livskunskap
  • Läsecirkel
  • HLR + Hjärtstartare

Det är trivsamt att träffas i en grupp och samtala om sådant som berör en själv och livet. Dessutom blir man pigg.

Tag kontakt med Ingrid Gardfjäll 076-815 23 76  som är SO= studieorganisatör.

 

Studiecirkel som  pågått i mars 2018:

-Lura mig inte med Mats Åman.  Klar 12/3-18

Studiecirklar som pågår i april 2018:

-Cirkel om kost, näringsämnen m.m. Ledaren Molly Mattsson.

-Aktiv med hjärtsvikt med Hjördis Eklund.

-Samtal om döden med Ingrid Gardfjäll.