Ny sidaFöreläsning SENIORFÖRARE

Föreläsning om SENIORFÖRARE

 

Datum
4 juni 2020

Tid
14.00

Plats

Framför dator eller mobiltelefon.
Föreläsaren är Susanne Bertilsson
från Trafikskolan

 

Kontaktperson

Hjördis Eklund 070 - 548 74 82

 

Susanne Bertilsson Trafikskolan i Arvidsjaur, besökte Föreningen HjärtLung Arvidsjaur
och pratade trafik. Ämnet "Seniorförare" kunde lika väl ha hetat "Trafikanter; gående och hjulande" för allt handlade om trafik för gemene man:

Nedan följer punkter, som berördes:

VARNINGSTRIANGELN på receptet är borttagen: Nu gäller att läsa medicininformationen ordentligt vad gäller bilkörning och medicinen ifråga. Det är till syvende och sist jag själv, som är ansvarig.

TRÖTTHET.  Blir du trött vid bilkörning, stanna och gör något annat; gå ut ett tag, ta en frukt eller drick något lämpligt. Bäst att sova en stund De flesta trötthetsolyckorna inträffar oftast i slutet av resan. Försök ej att orka ända fram. Pausa!

ANNAT: Börjar du se dåligt eller känner en viss osäkerhet bakom ratten; återställ körkortet, inget att skämmas för. Du visar att du tar samhällsansvar mot andra trafikanter och dig själv Med andra ord:  Bäst att man själv upplever sin oförmåga än att någon annan påpekar det.

SKYLTAR:  Det har kommit, och kommer fler skyltar, som visar bl.a. Parkeringsskyldigheter, Teckenskyltar, Polistecken, Områdesskyltar. Alla dessa kommer att visas när vi kan samlas igen.

NACKSTÖD:  Det heter nackstöd, alltså skall NACKEN vila mot stödet, inte halsen. Stödet skall skydda huvudet, nacken, vid påkörning bakifrån, har man tur slipper man whiplashskada, (pisksnärtskada) 

BUSSREGELN: Om hastighetsgränsen är  50 km  och en buss visar, genom blinkning, att den skall ut från påstigningsplatsen, måste bilföraren sakta farten för att lämna företräde till bussen.

UTFARTSREGELN: Gatan har alltid förkörsrätt om du ska köra ut från gårdplan eller annan väg och över en trottoarkant. Ingen högerregel här.

GEMENSAM GÅNG-CYKELBANA: Gå alltid på vänster sida. Kommer en cyklist mot dig, skall denne styra till vänster. Är du osäker; stå still

Cyklar du efter Storgatan, gör det i bilarnas körriktning. Cyklar man längs efter Storgatan får man cykla över gatukorsningen från Sandbacken till kyrkan och åter på andra sidan. På vanliga övergångsställen skall man leda cykeln.

ANNAT: Om det är förbjuden fordonstrafik på en gårdsplan, får en bil köra in där om något tungt skall hämtas, t.ex. en spis. 

Om jag kör i rondell och skall ut ur denna, ska jag göra riktningsanvisning. Kommer jag t.ex. från COOP och skall rakt fram, bör jag, sedan halva överfarten på Stationsgatan passerats, sätta igång högra blinkern.

BLOCKERINGSREGEL: När jag kommer till en rondell och skall lämna företräde för den i rondellen befintliga trafiken ska jag inte köra så långt in, (fram) i den så jag hindrar den från vänster kommande trafiken.

Efter detta intressanta möte avtackades Susanne av vår ordförande med en väl unnad blomma och applåder.