Norrbottens län

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Norrbottens Län

"God och Nära vård" i region Norrbotten.

Frågor till till Johannes Sundelin ordförande i Hälso o sjukvårdsnämnden i Region Norrbotten.

Anslut från datorn, mobilappen eller rumenheten

Klicka här för att ansluta till mötet

-------------------------------------------------------------------------

Vaccinera och skydda dig mot säsongsinfluensan

Riksförbundet HjärtLung har utnämnt november till lungmånad. Från norr till söder kraftsamlar vi under en månad för att uppmärksamma personer som lever med lungsjukdomar lite extra.

Ett av de bästa sätten att ta hand om sin lungsjukdom är att vaccinera sig mot den årliga säsongsinfluensan.

Vi vill att du som är över 65 år ska vaccinera dig eftersom du tillhör en riskgrupp. Det innebär att du kan drabbas illa av influensan med lång och svår sjukdom som kräver intensivvård som följd. Det kan i värsta fall vara livshotande.

Influensavirus har en förmåga att förändra sig, därför behöver man vaccinera sig varje år. Enligt Folkhälsomyndigheten vaccinerade sig ca 70 procent av personer 65 år och äldre i Sverige mot säsongsinfluensa säsongen 2021–2022. Det är glädjande nog en ökning med fem procentenheter från föregående säsong.

Men det räcker inte.

Det finns fler riskgrupper såsom personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lungsjukdom, flerfunktionshinder, diabetes, nedsatt immunförsvar, kronisk lever- eller njursvikt, mycket kraftig övervikt och neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen. Även gravida efter vecka 12 rekommenderas vaccination.

Skyddet man får är inte hundraprocentigt, men de som insjuknar blir inte lika sjuka. Efter cirka två veckor får du ett bra skydd som håller i sig sex till nio månader. Det går i de flesta fall som vuxen även att ta vaccin mot covid-19 vid samma tillfälle.

Region Norrbotten startar sina vaccinationskampanj 8 november.
Mer information hittar du på 1177.se

Margit Eklund
Ordförande i Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län