Aktiviteter

Våra aktiviteter

Genom att bli medlem i vår förening får du möjlighet att

 • delta i Hjärt- och Lungskolans aktiviteter
 • delta i olika studiecirklar och aktiviteter
 • delta i medlemsmöten, fester och resor
 • erhålla tidningen status som utkommer 6 gånger per år
 • känna social gemenskap

Vi önskar alla välkomna att delta i våra aktiviteter!

 • Friskvård med vattengymnastik - Måndagar kl 10.45 - 11.30 Sportcity
  Ledare: Kaarina Karpoff   070-584 97 63

 • Friskvård med motionsgymnastik - Tisdagar kl 17.00 - 18.30 Sjukhuset
  Ledare Armi Strömbäck   076-821 37 52

 • Friskvård med vattengymnastik - Tisdagar kl. 17.30 - 18.15 Sjukhuset
  Ledare: Kaarina Karpoff   070-584 97 63

 • BouleMåndagar kl 13.00 - 15.00 Sportcity
  Ledare: Nina Ahlström073-065 07 95
  Folke Björkman   070-288 93 55  

Hjärt- och Lungskolan - vårt hälsofrämjande program, innehåller följande aktiviteter

 • Föreläsningar
 • Kostcirklar
 • Motionsgymnastik
 • Vattengymnastik
 • Rökavvänjning
 • Stresshantering

Nya kurser startar höst och vår och annonseras genom vårt samabete med ABF.

Övriga aktiviteter

 • KOL-cirkel (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom)
 • Styrketräning
 • Hjärt- och Lungräddning
 • Boule