Om oss

Om oss

Riksförbundet HjärtLung Kalix har idag 450 medlemmar. Vi är en aktiv förening som drivs av ideella krafter, vilka arbetar för att hjärt-, kärl- och lungsjuka personer ska kunna leva ett så bra liv som möjligt.

Vi informerar, utbildar och arbetar med opinionsbildning i frågor som berör våra medlemmar,t ex beträffande Kalix sjukhus.

En av många viktiga frågor som vi driver är att alla personer med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom ska ha rätt till kvalificerad vård och rehabilitering oberoende av bostadsort, kön och ålder.