Minnesfond

Kalix Hjärt- och lungsjukas minnesfond

Välkommen att kontakta våra ombud för minnesfonden: 

 

 

Begravningsbyrån Kalix
Köpmannagatan 14
0923-131 01
info@begravningsbyrankalix.se