Styrelse

Ordförande

Lars Nilsson

Skicka e-post

0703275683

Vice ordförande

Hjördis Eklund

Skicka e-post

0705487482

Kassör

Ylva Vikman

Skicka e-post

Sekreterare

Bengt Strand

Skicka e-post

0705558318

Ordinarie styrelseledamot

Roland Björkén

Skicka e-post

0706074432

Anita Backman

Skicka e-post

0702000803

Stig Kurt Roland Hedlund

Skicka e-post

Ersättare i styrelsen

Lennart Kyrö

Skicka e-post

Dick Hedkvist

Skicka e-post

Revisor ordinarie

Lennart Jonsson

Skicka e-post

Ingemar Larsson

Skicka e-post

Revisor ersättare

Lars Sundbom

Skicka e-post

Valberedning sammankallande

Margit Eklund

Skicka e-post

0706294951

Valberedning ordinarie

Lena Strand

Skicka e-post

Sven Kostenius

Skicka e-post

Valberedning ersättare

Arne Honkamaa

Skicka e-post