Älvsbyn

Riksförbundet HjärtLung Älvsbyn

Din lokalförening i byn

Lokalen på Lomtjärnsgatan 15
är öppen måndag, tisdag och torsdag mellan kl. 10.00 - 13.00.

Vi har också en sidan på facebook, besök den här

 Välkommen att besöka oss!

 Minnestelegram

HjärtLungs förening i Älvsbyn tar tacksamt emot gåvor i samband med minnestelegram.

Pengarna går till Riksförbundets forskningsfond, forskning vid Umeå Universitetssjukhus. Hjälpmedel vid sjukhus och vårdcentraler. Till friskvård för föreningens medlemmar m.m.

Bankgiro 5323-1601.
Tack för din gåva

Läs om oss

 Hitta till oss på Lomtjärnsgatan 15