Piteå

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Piteå

Föreningens verksamhet utgår från stadgarnas § 2 Ändamål och verksamhet.

Lokalföreningen ska med ledning av kongressbeslut, stadgar, och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl eller lungsjukdom intressen genom:

  • opinionsbildning 
  • livsstilsförändring
  • gemenskap

Opinionsbildning

Föreningen ska ha utåtriktad verksamhet under Hjärtemånaden i februari. Lungmånaden i november genomförs enligt plan. Föreningen HjärtLung ska synas på offentliga platser minst 4 gånger under året. Fyra insändare i Piteå-Tidningen om aktuella ämnen ska göras. Tillsammans med föreningarna i Arjeplog, Arvidsjaur och Älvsbyn ska det drivas gemensamma frågor som rör Piteå Sjukhus upptagningsområde.

Genom att vara representerade i Patientrådet, KTR (Kommunala Tillgänglighetsrådet), Funktionsrätt Piteå och Riksförbundet HjärtLung Norrbotten ska vår förening påverka Piteå kommun och Region Norrbotten i för oss viktiga frågor.

Livsstilsförändring

För att förhindra eller fördröja återinsjuknande (sekundärprevention) är det nödvändigt med livsstilsförändring. Lokalföreningens uppgift är att stödja och uppmuntra medlemmarna i det arbetet. Därför ska det fortsättas med vårt stora utbud av friskvårdsaktiviteter som gymnastik, bassängträning, yoga, sittgymnastik och promenader på Hälsans stig. I samarbete med hälsocentralerna ska vi leda grupper med hälsosamtal. Det ska anordnas två öppna föreläsningar, som ska ge ökad kunskap som i sin tur ska leda till nödvändiga livsstilsförändringar.

Fortfarande är sjukhusets bassäng stängd vilket är ett problem för våra medlemmar.

Gemenskap

Medlemsmöten. Det planeras 8 möten, inklusive 2 allmänna möten. Några av mötena kommer att hållas kvällstid. De ska innehålla kunskapshöjande föreläsningar, där det även ska ingå olika kulturella inslag.

Reseverksamhet, utflykter. Två egna resor plus två studiebesök i närområdet ska genomföras under året. I samarbete med Neuro och Reumatikerna ska minst en resa genomföras.

Studieverksamhet. Förutom hälsocoach-grupper ska minst en studiecirkel anordnas.