TELEGRAM

TELEGRAM

TELEGRAMFÖRMEDLING

Du kan hedra minnet av en avliden eller uppmärksamma en högtidsdag med en gåva till Riksförbundet HjärtLung Piteå.

Vi stöder bl.a.hjärtforskning till

  • Stiftelsen Norrländsk Hjärtfond    
  • Umeå, Lungkliniken i Umeå Forskningsfond
  • Riksförbundet HjärtLung
  • Piteå Sjukhus och lokala hälsocentraler

Ring direkt till Lilian Sjöström  070-653 75 63 som utformar och förmedlar telegram samt talar om hur gåvan kan betalas in.
(vi tar inte ut någon avgift för telegrammen)

Följande är viktigt:

  • Var ute i god tid
  • Vem gäller telegrammet
  • Datum och plats för begravning/högtidsdag
  • Eventuell vers/dikt