Kiruna

Riksförbundet HjärtLung Kiruna

Februari 2022-2023

Just nu ligger verksamheten vilande i Kirunaföreningen.

Kontakta gärna länsföreningen i Norrbottens län för mer information om nystart av aktiviteter i Kiruna.

info@norrbottenslan.hjart-lung.se