Om oss

Om oss

Om Föreningen
Föreningen Riksförbundet HjärtLung Kiruna nås via                    
epost: info@norrbottenslan.hjart-lung.se                                                               

Föreningsgården (fd centalskolan)
Många av våra aktiviteter har bedrivits här.
På Föreningsgården finns det 8 olika handikappföreningar.
Vår förening startade 1974 den 3 april, då dåvarande HjärtLungs förbundsordförande Bror Ek kom till Kiruna och förhandlade om bildandet om en lokalförening för Hjärt och Lungsjuka. 
Det framgår att föreningen hade 28 medlemmar från start, men medlemsantalet ökade snabbt.
(Taget från ett kompendium, som Lars Niia skrivit).