Boden

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Boden

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv. 

 

Medlemsmöte
Tid: 
söndag 10/3 kl. 14:00
Plats: Å-center

Föreläsare från Folktandvården, om vikten av god tandhygien + Lisbeth informerar om hemsidan. Vi fikar och umgås!

Välkomna!
Styrelsen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * +

VÅR VERKSAMHET

Sittgymnastik

- onsdagar 11:00 - 12:00 i vår lokal på Smedjegatan 3 B. Ledare: Birgitta Nyström

Vattengymnastik
- tisdagar 16:00 - 17:00  Winternet. Ledare: Peter Hansén

Golvgymnastik
- tisdagar 11:30 - 12:30 Hildursborg
- torsdagar 13:00 - 14:00 Hildursborg. Ledare: Agneta Christoffersson

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Vad är egentligen skillnaden mellan oss och Hjärt-Lungfonden?

- Hjärt-Lungfonden är en insamlingsorganisation med inriktning på forskning.

- Vi är till skillnad från Hjärt-Lungfonden en patientorganisation. Vår huvuduppgift är     att på olika sätt stödja människor som drabbats eller riskerar att drabbas av hjärt-kärl 
 eller lungsjukdom. Det gör vi genom att verka för bästa möjliga vård, behandling och *
 rehabilitering samt uppmuntra till livsstilsförändringar.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *