Om oss

Om oss

Vi är en ideell lokalförening inom Riksförbundet HjärtLung som arbetar för att alla med hjärt-, kärl- och lungsjukdomar ska kunna leva ett bra, rikt och friskare liv. 

För vår kommande verksamhet se i kalendern. Vi annonserar även i Boden Gratistidning om vår verksamhet.

Välkomna till våra träffar, nya som gamla medlemmar!

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * *