Ordförande

Hjördis Eklund

eklundhjordis18@gmail.com

0705487482

Vice Ordförande

Göran Lundberg

glundberg210@gmail.com

Kassör

Kerstin Norberg

kerstin.norberg45@gmail.com

Sekreterare

Ulla-Karin Bäckström

ullakarinbackstrom51@gmail.com

Ordinarie Styrelseledamot

Ulla-Karin Bäckström

ullakarinbackstrom51@gmail.com

Ersättare i Styrelsen

Yvonne Lenman

ylenman@gmail.com

Gun Mörtsell

gun.mortsell@live.se