Arvidsjaur

Välkommen till Riksförbundet                                        HjärtLung Arvidsjaur

Expedition och Träffpunkt HjärtLung Nytt. I källarvåningen på Medborgarhuset.

 

                                                                 

         

                                                        ÖNSKAN OM GOTT NYTT ÅR 2023!

 

              181026 Kvist med hjärtan.JPG

 

 

Lokalföreningen ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom:
- opinionsbildning
- livsstilsförändring
-gemenskap

Lokalföreningen ska utifrån sina förutsättningar:
-erbjuda kunskap, gemenskap och- stöd för livsstilsförändringa
- verka för god sjukvård, effektiv rehabilitering  och eftervård
- tillse att vård och myndigheter får del av medlemmarnas kunskap och erfarenheter   
- driva ett aktivt opinions-och påverkamsarbete
- stimulera förebyggande.och hälsobefrämjande verksamheter
- stödja forskning med ett patientperspektiv
- informera om om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets verksamhet 
- rektytera medlemmar
- erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

HjärtLung expeditionen bemannad varje torsdag mellan 10.00-12.00 .
Hjärtligt välkommen att komma på besök!

 

Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur erbjuder medlemmar under pandemin:
-Informationen kan ni ta del av då ni trycker på"Våra aktiviteter digitalt under pandemin." (se till vänster på denna sida). 

Vad erbjuder Föreningen HjärtLung Arvidsjaur medlemmarna före och efter pandemin.
klicka på följande mening för mer information.2220901 Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur bjuder medlemmarna på.pdf

Vi tar emot frågor och ombesörjer hantering av Minnestelegram.
Angående Minnestelegram då HjärtLung expeditionen ej är bemannad:

Kontakta: Molly Mattsson   076-809 08 40
                    Ingrid Gardfjäll    076-815 23 76
                    Kerstin Norberg  070 236 27 75

Hjärtligt välkomna!


Är du intresserad att prenumerera på
Bingo Lotto?

Tag kontakt med Molly Mattsson  076- 809 08 40 för mer information.

 

 

Senaste utgivningen av brev nr 2 / 2021 hittar du då du klickar på HJÄRTEBLADET till vänster högst upp på denna sida.
Brev till medlemmar kommer att utges  2 gånger /år . 

*  Genomförda aktiviteter hittar du genom att klicka på Aktiviteter under pandemin,.

*  Bilder hittar du genom att klicka på FÖRENINGSVERKSAMHET-
och klicka sedan på BILDER och då kommer det fram rubriker på situationer då bilderna är tagna. Klicka därefter  på rubrik för rubrik.