Arvidsjaur

Välkommen till Föreningen HjärtLung Arvidsjaur

Expedition och Träffpunkt HjärtLung Nytt. I källarvåningen på Medborgarhuset.

        
          

Lokalföreningen ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom:
- opinionsbildning
-livsstilsförändring
-gemenskap

Lokalföreningen ska utifrån sina förutsättningar:
-erbjuda kunskap, gemenskap och- stöd för livsstilsförändringa
- verka för god sjukvård, effektiv rehabilitering  och eftervård
                                            - tillse att vård och myndigheter får del av medlemmarnas kunskap och                                                         erfarenheter   
                                            - driva ett aktivt opinions-och påverkamsarbete
                                            - stimulera förebyggande.och hälsobefrämjande verksamheter
                                            - stödja forskning med ett patientperspektiv
                                            - informera om om lokalföreningens, länsföreningens och
                                              riksförbundets verksamhet 
                                            - rektytera medlemmar
                                            - erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

                                                                                   

HjärtLung expeditionen bemannad torsdagarkl 10.00-12.00 (telefonnummer på personen som ansvarar för expeditionen är uppsatt på ytterdörren  som leder ner till HjärtLung expeditionen. HjärtLung expeditionen, trappan ner och till höger.

Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur erbjuder medlemmar under pandemin:
-Informationen kan ni ta del av då ni trycker på"Våra aktiviteter digitalt under pandemin." (se till vänster på denna sida). 
-Vi har i samband med Påskhelgen 2020 ringt upp 280 medlemmar från 70 år och äldre. 
-Vi tog andra gången kontakt med medlemmar från mitten av maj månad  2020. 
Styrelsen, Hälsocoacher, Studieorganisatör, festkommittén, valberedningen längtar efter att få ha kontakt med medlemmar.
-Styrelsen har inlett lite försiktigt att göra utflykter med medlemmar. Vi kan inte vara för många samtidigt, vi respekterar informationen från Folkhälosmyndigheten. 

Vad erbjuder Föreningen HjärtLung Arvidsjaur medlemmarna före och efter pandemin.
klicka på följande mening för mer information.210221 Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur bjuder medlemmarna på.pdf

 

Vi tar emot frågor och ombesörjer hantering av Minnestelegram.
Angående Minnestelegram då HjärtLung expeditionen ej är bemannad:

Kontakta: Molly Mattsson   076-809 08 40
                    Ingrid Gardfjäll    076-815 23 76
                    Rolf Lundmark    070-536 20 72
                    Kerstin Norberg  070 236 27 75

Hjärtligt välkomna!


Är du intresserad att prenumerera på
Bingo Lotto?

Tag kontakt med Molly Mattsson  076- 809 08 40 för mer information.

 

 

Senaste utgivningen av Hjärtebladet 1/2019 hittar du då du klickar på OM OSS.
Hjärtebladet kommer att utges en gång /år enligt styrelsebeslutet den 31/1-20. Hjärtebladet utges framöver efter årsmötet. För tillfället är Hjärtebladet VILANDE.

*  Planerade aktiviteter hittar du genom att klicka på FÖRENINGSVERKSAMHET-
och klicka sedan på RESOR, UTFLYKTER, FESTER.

*  Bilder hittar du genom att klicka på FÖRENINGSVERKSAMHET-
och klicka sedan på BILDER och då kommer det fram rubriker på situationer då bilderna är tagna. Klicka därefter  på rubrik för rubrik.