Arvidsjaur

Välkommen till Riksförbundet HjärtLung Arvidsjaur

HjärtLung expeditionen bemannad varje torsdag mellan 10.00-12.00. Hjärtligt välkommen att komma på besök!

Expedition och Träffpunkt HjärtLung Nytt. I källarvåningen på Medborgarhuset.

Handlingar årsmöte 2023 är inlagt under Om oss. Klicka  ( högst upp till vänster) och längst ner står "Årsmöteshandlingar inför årsmötet". Klicka  och handlingarna  kommer fram.     

              181026 Kvist med hjärtan.JPG

Lokalföreningen ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personers med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom intressen genom:

- opinionsbildning
- livsstilsförändring
-gemenskap

Lokalföreningen ska utifrån sina förutsättningar:
-erbjuda kunskap, gemenskap och- stöd för livsstilsförändringa
- verka för god sjukvård, effektiv rehabilitering  och eftervård
- tillse att vård och myndigheter får del av medlemmarnas kunskap och erfarenheter   
- driva ett aktivt opinions-och påverkamsarbete
- stimulera förebyggande.och hälsobefrämjande verksamheter
- stödja forskning med ett patientperspektiv
- informera om om lokalföreningens, länsföreningens och riksförbundets verksamhet 
- rektytera medlemmar
- erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap

 

Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur erbjöd medlemmar under pandemin:

Informationen kan ni ta del av då ni trycker på"Våra aktiviteter digitalt under pandemin." (se till vänster på denna sida). 

Vad erbjuder Föreningen HjärtLung Arvidsjaur medlemmarna före och efter pandemin.

klicka på följande mening för mer information.230601 Vad Föreningen HjärtLung Arvidsjaur bjuder medlemmarna på.pdf

Minnestelegram

Vi tar emot frågor och ombesörjer hantering av Minnestelegram.
Angående Minnestelegram då HjärtLung expeditionen ej är bemannad:

Kontakta: Molly Mattsson   076-809 08 40
                    Ingrid Gardfjäll    076-815 23 76
                    Kerstin Norberg  070 236 27 75

Hjärtligt välkomna!


Är du intresserad att prenumerera på
Bingo Lotto?

Tag kontakt med Molly Mattsson  076- 809 08 40 för mer information.

 

 

Senaste utgivningen av brev nr 2 / 2021 hittar du då du klickar på HJÄRTEBLADET till vänster högst upp på denna sida.
Brev till medlemmar kommer att utges  2 gånger /år . 

*  Genomförda aktiviteter hittar du genom att klicka på Aktiviteter under pandemin,.

*  Bilder hittar du genom att klicka på FÖRENINGSVERKSAMHET-
och klicka sedan på BILDER och då kommer det fram rubriker på situationer då bilderna är tagna. Klicka därefter  på rubrik för rubrik.