Styrelsen

Ordförande

Hjördis Eklund

Skicka e-post

0705487482

Vice Ordförande

Göran Lundberg

Skicka e-post

Kassör

Kerstin Norberg

Skicka e-post

Sekreterare

Ulla-Karin Bäckström

Skicka e-post

Ordinarie Styrelseledamot

Ulla-Karin Bäckström

Skicka e-post

Lorry Lindberg

Skicka e-post

Ersättare i Styrelsen

Yvonne Lenman

Skicka e-post

Gun Mörtsell

Skicka e-post

Ordinarie styrelseledamot

Lory Lindberg